Ymgynghoriad: Adnewyddu trwyddedau amlblecs radio cenedlaethol

  • Dechrau: 09 Mehefin 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 21 Gorffennaf 2022

Bydd y trwyddedau amlblecs radio cenedlaethol sy’n cael eu dal gan Digital One a Sound Digital yn dod i ben yn 2023 a 2028 yn y drefn honno. Eleni, mae Llywodraeth y DU wedi pasio deddfwriaeth sy’n rhoi’r pŵer i Ofcom adnewyddu’r trwyddedau hyn tan 2035.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi ein cynigion ar gyfer y penderfyniadau rydym yn bwriadu eu gwneud wrth adnewyddu’r trwyddedau hyn:

  • rydym yn cynnig na fyddem yn gosod unrhyw rwymedigaethau darpariaeth ychwanegol nac yn mynnu bod cynllun technegol newydd yn cael ei ddarparu wrth adnewyddu’r trwyddedau;
  • rydym yn cynnig na fyddem yn mynnu bod y trwyddedeion yn darparu cynigion newydd ar gyfer sut byddent yn hyrwyddo neu’n helpu i brynu cyfarpar radio digidol;
  • ein dewis ni fyddai peidio â gosod cyfradd PMR ar gyfer tymor newydd y trwyddedau, gan gydnabod y byddai ein hymagwedd yn gofyn am gydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, a allai ein cyfarwyddo ynghylch y gyfradd PMR i’w gosod.

Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Arqiva (PDF File, 704.7 KB) Sefydliad
Boom Radio (PDF File, 200.8 KB) Sefydliad
British Forces Broadcasting Service (PDF File, 115.5 KB) Sefydliad
Children's Radio UK (PDF File, 427.3 KB) Sefydliad
Herbert J (PDF File, 412.3 KB) Ymateb