Datganiad: Gwasanaethau cyfyngedig – cynigion i gynyddu'r sbectrwm sydd ar gael a symleiddio ein hymagwedd at drwyddedu

  • Dechrau: 14 Mawrth 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 09 Mai 2022

Datganiad wedi'i gyhoeddi 19 Gorffennaf 2022

Mae gan wasanaethau cyfyngedig ardaloedd bach o ddarpariaeth ac fe'u defnyddir yn aml i ddarlledu mewn digwyddiadau, neu o fewn sefydliad penodol. Maent yn cynnwys radio ysbyty, traciau sain ffilmiau gyrru i mewn a sylwebaeth ar gyfer digwyddiadau awyr agored fel sioeau awyr. Maent hefyd yn cynnwys gwasanaethau radio ar gyfer arsylwi crefyddol megis Ramadan.

Darlledir gwasanaethau cyfyngedig yn bennaf yn y bandiau darlledu AM a FM, ond nid oes gennym ddigon o amleddau bob amser i ateb y galw. Ac mae diddordeb yn y gwasanaethau hyn ond wedi cynyddu yn ystod y pandemig Covid-19, yn enwedig ar gyfer digwyddiadau gyrru i mewn.

Er mwyn ateb y galw yn well, rydym wedi datblygu ymagwedd newydd ac arloesol at gynllunio sbectrwm sy'n ein galluogi i nodi bylchau bach yn y defnydd o sbectrwm – rhwng gwasanaethau radio darlledu presennol yn y band FM. Rydym yn cyfeirio at y bylchau hyn fel 'sbectrwm darpariaeth gyfyngedig'. Oherwydd y ddarpariaeth gyfyngedig y gellir ei chyflawni gan ddefnyddio'r sbectrwm hwn, nid yw'n addas ar gyfer darllediadau radio cenedlaethol, lleol a chymunedol, ond mae'n arbennig o addas ar gyfer darllediadau gwasanaeth cyfyngedig.

Byddwn ni'n gwneud defnydd mwy effeithlon o sbectrwm ddarpariaeth gyfyngedig i gynyddu'r adnoddau sbectrwm cyffredinol sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau cyfyngedig. Bydd hyn yn darparu cyfleoedd i fwy o'r mathau hyn o wasanaethau gael eu trwyddedu.

Rydym hefyd yn symleiddio ein dull trwyddedu ar gyfer gwasanaethau cyfyngedig ac i wneud y broses ymgeisio yn fwy syml.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Anker Radio (PDF File, 118.7 KB) Sefydliad
Asian Broadcasters and Journalists Association UK (PDF File, 157.8 KB) Sefydliad
Community Media Association (PDF File, 172.6 KB) Sefydliad
dgi Media (PDF File, 112.8 KB) Sefydliad
Edinburgh Hospital Broadcasting Service (PDF File, 109.8 KB) Sefydliad