Call for inputs: Evolution of the shared access licence framework

  • Dechrau: 28 Mawrth 2023
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 16 Mai 2023

Rydym yn chwilio am fewnbynnau i lywio ein hadolygiad sydd ar ddod o fframwaith y drwydded Mynediad a Rennir, lle byddwn yn ystyried newidiadau i gefnogi profiadau defnyddwyr yn y bandiau hyn.

Ein hamcan wrth sefydlu’r fframwaith Trwydded Mynediad a Rennir (SAL) yn 2019 oedd sicrhau bod sbectrwm ar gael i amrywiaeth o ddefnyddwyr newydd a oedd yn galw am fynediad i sbectrwm a allai gefnogi technoleg symudol. Roeddem am hyrwyddo arloesedd drwy ddarparu mynediad lleol i sbectrwm o dan fframwaith syml, cost isel.

Fe wnaethom gydnabod yn 2019, wrth i ddefnydd o’r bandiau ddatblygu dros amser, efallai y bydd angen i ni adolygu ein cynigion cychwynnol yng ngoleuni diddordeb a phrofiad defnyddwyr. Rydym o’r farn ein bod bellach yn agosáu at y pwynt hwnnw, gyda mwy na 1600 o drwyddedau wedi’u cyhoeddi ar draws 4 band (3.8-4.2 GHz; 1781.7-1785 MHz wedi’u paru â 1876.7-1880 MHz; 2390-2400 MHz, a’r 26 GHz isaf dan do). Mae 850 o’r trwyddedau hynny wedi’u rhoi ers 2020.

Rydym am archwilio’r hyn a ddysgwyd o’r defnydd hwn, ac ystyried a ellid gwneud gwelliannau i gefnogi ein bwriad polisi gwreiddiol ac ymhle.

Mae’r ddogfen hon yn rhoi diweddariad ar ein persbectif ar ddatblygiadau a phrofiadau pwysig yn y bandiau Mynediad a Rennir dros y 3 blynedd diwethaf, ac mae’n ceisio mewnbwn gan randdeiliaid ar hyn. Mae’n cynrychioli dechrau deialog o’r newydd gyda defnyddwyr sbectrwm SAL a fydd yn helpu i lywio ein ffordd o feddwl wrth i ni symud tuag at adolygiad o’r fframwaith

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich hymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 50.8 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Athonet (PDF File, 509.1 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 193.0 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 260.3 KB) Sefydliad
Cellnex (PDF File, 748.2 KB) Sefydliad
DECT Forum (PDF File, 171.6 KB) Sefydliad