Gwahoddiad i ymgeisio am welliannau i ddarpariaeth bresennol ac estyniadau i ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol

19 Mehefin 2018

Yn dilyn ein  Datganiad ar ‘Radio Cymunedol: polisi trwyddedu a thechnegol i’r dyfodol’, a gyhoeddwyd ar 28 Ebrill 2017 , mae’r ddogfen hon yn gwahodd ceisiadau am newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau radio cymunedol presennol. Caiff gwasanaethau radio cymunedol wneud cais am welliannau i ddarpariaeth bresennol o fewn yr ardal ddarlledu drwyddedig bresennol neu, mewn amgylchiadau penodol, am estyniad i ardal ddarlledu’r drwydded.

Mae Ofcom yn gwahodd ceisiadau gan drwyddedigion sydd eisoes yn ddeiliaid Trwydded Radio Cymunedol  gan Ofcom. Ni chaiff unrhyw ardaloedd eu heithrio ar sail argaeledd amleddau, ond nid yw hyn yn golygu y bydd gwelliant i ddarpariaeth bresennol neu estyniad i ddarpariaeth yn bosibl ym mhob ardal. Trwyddedir radio cymunedol gan ddefnyddio gwahanol amleddau i’r graddau eu bod ar gael a ddim yn cael eu defnyddio gan wasanaethau radio eraill mewn gwahanol fannau, ac mae’n dibynnu ar y cwestiwn a yw gwasanaethau’n achosi ymyriant niweidiol o’r tu mewn.

Mae’r ddogfen hon yn nodi canllawiau a gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno ceisiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am welliannau i ddarpariaeth bresennol yw 23:59 ar Ddydd Iau, 31 Gorffennaf 2018.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am estyniadau i ddarpariaeth yw 23:59 ar Ddydd Gwener, 18 Medi 2018.

Gwahoddiad i ymgeisio am welliannau i ddarpariaeth bresennol ac estyniadau i ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol (PDF, 299.8 KB)

Radio cymunedol ffurflen gais newid technegol (PDF, 235.9 KB)

Enghreifftiau o Drwyddedau dan y Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr (WTA) a Thrwyddedau Radio Cymunedol (RC)

Trwydded Radio Cymunedol WTA (PDF, 135.6 KB)

Trwydded Radio Cymunedol BA (PDF, 313.5 KB)