Gwneud cais am drwydded darlledu gwasanaethau radio


Nodwch ein bod yn derbyn nifer fawr o geisiadau ar gyfer RSLs ar hyn o bryd. Mae arnom angen o leiaf 60 diwrnod clir (dau fis) rhwng y dyddiad y mae Ofcom yn derbyn eich cais a'ch dyddiad dechrau darlledu arfaethedig. Os ydych eisoes wedi anfon cais i Ofcom am drwydded RSL heb roi'r 60 diwrnod hwn o rybudd, rydych wedi cadarnhau wrthym eich bod yn cydnabod y risg ond yn dymuno symud ymlaen, er na fyddwn yn gallu gwarantu y byddwn yn gallu darparu canlyniad eich cais mewn pryd.

Os nad ydych wedi anfon cais i Ofcom am drwydded RSL eto, nodwch, os na roddwch 60 diwrnod inni ei phrosesu, ei bod bellach yn annhebygol y bydd eich cais yn cael ei brosesu mewn pryd ar gyfer eich dyddiad dechrau darlledu. Gofynnir i chi gadarnhau a hoffech barhau â'ch cais o dan yr amgylchiadau hyn. Yn y ddau achos, nid yw'r ffi ymgeisio yn cael ei had-dalu os byddwch yn dewis symud ymlaen.

Ffenestr ymgeisio ar gyfer cyfnod â galw mawr yn 2021 -trwyddedau gwasanaeth cyfyngedig tymor byr ('SRSLs')

Gwnaeth y ffenestr ymgeisio gau ar 16 Hydref 2020 ac rydyn ni nawr yn gweithredu'r camau nesaf a nodwyd yn y canllawiau ar gyfer trwyddedeion ac ymgeiswyr am drwyddedau cyfyngedig tymor byr  (PDF, 419.2 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Statement: Short-term restricted service licensing review
Cyhoeddwyd 19 Tachwedd 2019

Short-term RSLs: guidance notes for licence applicants and licensees (PDF, 419.2 KB)
Diweddarwyd Mehefin 2020

Long-term RSL and Audio Distribution Systems RSLs: Guidance notes for licence applicants (PDF, 607.8 KB)

Diweddarwyd Mehefin 2020

Long-term RSL application form (ODT, 70.8 KB)
DIweddarwyd Mehefin 2020

Audio Distribution Systems RSL (ADS-RSL) application form (RTF, 861.8 KB)

ADS-RSL service information form to change or add services to an Audio Distribution Systems RSL licence (RTF, 858.5 KB)

ADSRSL LRSL Licence contact update form

Short Term RSL standard form licence (PDF, 446.0 KB)

Long Term RSL standard form licence (PDF, 452.4 KB)

ADS-RSL standard form licence (PDF, 451.3 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Compliance checklist for radio broadcast content (PDF, 161.0 KB)