Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Gwneud cais am drwydded darlledu gwasanaethau radio


Mae'r Drwydded Gwasanaeth Cyfyngedig Tymor Byr (SRSL) yn drwydded darlledu radio tymor byr ar radio analog AM neu FM sy'n ddilys ar gyfer darlledu o ddigwyddiadau, gwyliau crefyddol neu ddarllediadau prawf cyn gwneud cais am drwydded hir dymor.

Mae trwyddedau gwasanaethau cyfyngedig tymor byr ar gyfer uchafswm o 28 diwrnod olynol ac ar gyfer defnydd graddfa fach gymunedol. Mae'r gwasanaeth wedi ei gyfyngu o ran darpariaeth a hyd. Mae hyn i sicrhau bod y defnydd gorau posibl yn cael ei wneud o'r sbectrwm radio sydd ar gael ar gyfer y math yma o drwydded ac i fodloni'r galw wrth ymgeiswyr.

Ffenestr ymgeisio ar gyfer cyfnod â galw mawr yn 2021 -trwyddedau gwasanaeth cyfyngedig tymor byr ('SRSLs')

Heddiw (12 Hydref 2020) mae Ofcom wedi agor ffenestr ymgeisio ar gyfer ymgeiswyr trwyddedau gwasanaeth cyfyngedig tymor byr sy'n gobeithio darlledu ar unrhyw ddyddiadau rhwng Dydd Gwener 9 Ebrill a Dydd Gwener 14 Mai 2021 yn benodol.

Bydd y ffenestr ymgeisio ar agor tan 5pm Dydd Gwener, 16 Hydref 2020.

Dylai ymgeiswyr sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r meini prawf ymgeisio sydd yn y nodyn canllaw isod fa rhaid iddynt ddefnyddio'r fersiwn bresennol o'r ffurflen gais. Mae'r nodyn canllaw yn esbonio beth fydd yn digwydd wedi'r dyddiad cau.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Short-term RSLs: guidance notes for licence applicants and licensees (PDF, 431.5 KB)
Diweddarwyd Mehefin 2020

Long-term RSL and Audio Distribution Systems RSLs: Guidance notes for licence applicants (PDF, 730.0 KB)

Diweddarwyd Mehefin 2020

Long-term RSL application form (ODT, 70.8 KB)
DIweddarwyd Mehefin 2020

Audio Distribution Systems RSL (ADS-RSL) application form (RTF, 861.8 KB)

ADS-RSL service information form to change or add services to an Audio Distribution Systems RSL licence (RTF, 858.5 KB)

ADSRSL LRSL Licence contact update form

Short Term RSL standard form licence (PDF, 644.4 KB)

Long Term RSL standard form licence (PDF, 705.3 KB)

ADS-RSL standard form licence (PDF, 704.2 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Compliance checklist for radio broadcast content (PDF, 161.0 KB)