Help a chyngor ar sut mae cael y gorau gan eich ffonau a’ch band eang.

Featured content

Costau galwadau

Dysgwch faint mae’n ei gostio i ffonio rhifau gwahanol.

Mapiau band eang a symudol Ofcom

Edrychwch ar ansawdd y ddarpariaeth band eang sefydlog a symudol yn eich ardal.

Codau ardal ffôn

Bydd ein teclyn rhifau ffôn yn eich helpu i chwilio am ardaloedd a chodau.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Defnyddiwch yr ap hwn gan Ofcom i wirio eich derbyniad symudol a’ch cysylltiad band eang yn y cartref.