Rhestr wirio ar gyfer contract ffôn neu fand eang newydd


Os ydych chi’n bwriadu ymrwymo i gytundeb newydd ar gyfer ffôn symudol, ffôn cartref neu fand eang, bydd angen i chi wirio ambell beth cyn gwneud hynny.

Er enghraifft, a fydd y swm rydych chi’n ei dalu bob mis yn aros yr un fath dros gyfnod y contract, neu a fydd prisiau gwahanol yn berthnasol ar adegau gwahanol?

Ac os bydd y telerau, gan gynnwys y prisiau, yn newid neu’n codi’n annisgwyl yn ystod eich contract, beth ydy eich hawliau?

Mae’r canllaw yma’n nodi rhai ffactorau y gallech chi fod eisiau eu hystyried cyn llofnodi contract newydd ac mae’n egluro beth gallwch chi ei wneud os bydd y pris roeddech chi wedi cytuno arno’n codi’n annisgwyl.