Newid llinell dir


Mae'r cyfnod pan mai dim ond un neu ddau o ddarparwyr allai gynnig ffôn yn eich cartref wedi hen fynd heibio.

Nawr gallwch ddewis o blith nifer fawr o gwmnïau, a gellir prynu gwasanaethau ffôn fel gwasanaethau annibynnol neu fel rhan o fargeinion wedi eu bwndelu ochr yn ochr â gwasanaethau eraill, fel teledu, band eang a gwasanaethau symudol.

Mae’r canllaw hwn yn egluro beth sydd angen i chi ei wneud os ydych chi eisiau newid eich llinell dir i ddarparwr newydd.

Fel y cyhoeddwyd ym mis Medi 2021, roedd proses newid haws a chyflymach newydd ar gyfer yr holl wasanaethau band eang a llinell dir, sef Newid Un Cam, i fod i gael ei lansio ar 3 Ebrill 2023. Fodd bynnag, bydd oedi cyn i’r diwydiant lansio’r broses newydd ac nid yw ar gael eto i gwsmeriaid ei defnyddio. Dylid dilyn y prosesau newid presennol a nodir isod nes bydd y broses newydd yn barod i’w defnyddio.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?