Newid llinell dir


Mae'r cyfnod pan mai dim ond un neu ddau o ddarparwyr allai gynnig ffôn yn eich cartref wedi hen fynd heibio.

Nawr gallwch ddewis o blith nifer fawr o gwmnïau, a gellir prynu gwasanaethau ffôn fel gwasanaethau annibynnol neu fel rhan o fargeinion wedi eu bwndelu ochr yn ochr â gwasanaethau eraill, fel teledu, band eang a gwasanaethau symudol.

Mae’r canllaw hwn yn egluro beth sydd angen i chi ei wneud os ydych chi eisiau newid eich llinell dir i ddarparwr newydd.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?