Adroddiad Defnydd Oedolion o'r Cyfryngau a'u hagwedd atynt 2021/21


Mae'r adroddiad blynyddol hwn am ddefnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagwedd atynt yn darparu tystiolaeth am ddefnydd o'r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae'r rhain yn newid dros amser, ymhlith oedolion y DU sy'n 16 oed ac uwch. Mae'n cynnwys ffocws penodol ar feddwl beirniadol, neu ymwybyddiaeth, sy'n rhan craidd o lythrennedd y cyfryngau, yn galluogi pobl i asesu ac i werthuso eu hamgylchedd cyfryngau, yn ogystal â'r grwpiau hynny nad ydynt yn dueddol o gymryd rhan yn ddigidol.

Defnydd oedolion o’r cyfryngau a'u hagwedd atynt 2021

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd y cyfryngau ymhlith oedolion. Diffiniad Ofcom o lythrennedd y cyfryngau yw "y gallu i ddefnyddio, deall a chreu cyfathrebiadau'r cyfryngau mewn sawl cyd-destun." Mae'r adroddiad yn ddogfen gyfeirnod ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Fe wnaeth Deddf Gyfathrebiadau 2003 osod cyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo ac i gynnal ymchwil mewn llythrennedd y cyfryngau. Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu at gyflawni’r ddyletswydd hon a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau ehangach.

Adroddiad Defnydd Oedolion o'r Cyfryngau a'u Hagwedd Atynt 2021

Adnoddau Ychwanegol

Mae’r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Adult's media use and attitudes report 2021 - interactive data

Adults' media use and attitudes report 2021 – chart pack (PDF, 5.3 MB)

Adults’ media use and attitudes report 2021 – data tables (PDF, 5.6 MB)

Adults’ media use and attitudes report 2021 – data tables (XLSX, 453.7 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2021 – questionnaire (PDF, 457.3 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2021 – technical report (PDF, 214.2 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2021 – walking boots showcard (PDF, 142.9 KB)

Adults’ media use and attitudes report 2021 – respondent-level data (CSV, 3.9 MB)

Digital Exclusion Survey 2021 – data tables (XLSX, 100.1 KB)

Am adroddiadau hŷn sydd heb eu rhestri uchod, ewch i'r Archif Genedlaethol