Defnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagweddau atynt


Mae'r adroddiad blynyddol am ddefnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagweddau atynt yn darparu tystiolaeth am y defnydd o'r cyfryngau, yr agweddau a dealltwriaeth ohonynt, a sut mae'r rhain yn newid dros amser, ymhlith oedolion y DU sy'n 16 oed ac uwch.

Adroddiad defnydd oedolion o’r cyfryngau a'u hagweddau atynt 2022

Mae'n gyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau a chyflawni ymchwil iddi. Gan alw'n bennaf ar ein harolygon Traciwr Ymwybyddiaeth Oedolion o'r Cyfryngau meintiol, mae'r adroddiad hwn yn darparu tystiolaeth o ddefnydd o'r cyfryngau, agweddau atynt a dealltwriaeth ohonynt ymysg oedolion 16 oed ac yn hŷn yn y DU.

Mae'r adroddiad yn ddogfen gyferiol ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Mae'n cefnogi ein gwaith ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ehangach a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau

Adroddiad Defnydd Oedolion o'r Cyfryngau a'u Hagweddau Atynt 2021

Adults' media use and attitudes report 2022 – interactive data (Saesneg yn unig)

Mae data sylfaenol Traciwr Ymwybyddiaeth Oedolion o'r Cyfryngau ar gael yn ein calendr datganiad ystadegol yn ogystal â'r holiaduron a'r adroddiad technegol.

Allgáu digidol ymysg oedolion yn y DU

Am y tro cyntaf, rydym hefyd heddiw wedi cyhoeddi adolygiad o ymchwil Ofcom ar allgáu digidol ymysg oedolion yn y DU.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o ymchwil hanesyddol Ofcom ar allgáu digidol ac effeithiau mwy diweddar y pandemig Covid-19, y rhai cadarnhaol a'r rhai negyddol.

Mae'r adroddiad yn dangos bod nifer yr oedolion yn y DU na allant gael mynediad i'r rhyngrwyd wedi gostwng yn gyson yn y blynyddoedd cyn y pandemig, a bod y pandemig wedi gwneud pobl yn fwy dibynnol ar fynediad i'r rhyngrwyd nag erioed o'r blaen.

Allgáu digidol: Adolygiad o ymchwil Ofcom i allgáu digidol ymysg oedolion yn y DU (PDF, 159.8 KB)

Am adroddiadau hŷn sydd heb eu rhestru uchod, ewch i'r Archif Genedlaethol