Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau


Mae’r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd y cyfryngau ymhlith oedolion. Mae’n darparu tystiolaeth fanwl am ddefnydd o gyfryngau ac ar agweddau a dealltwriaeth ymhlith oedolion 16 oed a throsodd.  Mae hyn yn cynnwys ffocws penodol ar feddwl beirniadol neu ymwybyddiaeth, sy'n rhan hanfodol o lythrennedd y cyfryngau, yn galluogi pobl i asesu ac i feirniadu eu hamgylchedd cyfryngol a'r grwpiau hynny sy'n dueddol o beidio cymryd rhan yn ddigidol.

Agweddau oedolion a’u defnydd o’r cyfryngau 2020

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd y cyfryngau ymhlith oedolion. Diffiniad Ofcom o lythrennedd y cyfryngau yw "y gallu i ddefnyddio, deall a chreu cyfathrebiadau'r cyfryngau mewn sawl cyd-destun." Mae'r adroddiad yn ddogfen gyfeirnod ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Fe wnaeth Deddf Gyfathrebiadau 2003 osod cyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo ac i gynnal ymchwil mewn llythrennedd y cyfryngau. Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu at gyflawni’r ddyletswydd hon.

Agweddau oedolion a'u defnydd o'r cyfryngau 2020

Adnoddau Ychwanegol

Mae’r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Adults' media use and attitudes report 2018 - chart pack (PDF, 2.1 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey data tables (PDF, 8.4 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey data tables (CSV, 562.0 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey subset data tables (PDF, 3.6 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey subset data tables (CSV, 300.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - online survey data tables (PDF, 825.1 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - online survey data tables (CSV, 166.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - questionnaire for face-to-face survey (PDF, 389.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - questionnaire for online survey (PDF, 564.4 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - technical report (PDF, 147.3 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - walking boots showcard (PDF, 212.3 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - respondent-level data for face-to-face survey (ZIP, 871.8 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - respondent-level data for online survey (ZIP, 215.4 KB)

For older reports not listed above, please visit the National Archives