Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau


Mae’r adroddiad ar agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau yn darparu ymchwil sy’n rhoi golwg ar y defnydd o gyfryngau ac ar agweddau a dealltwriaeth, a sut maent yn newid dros amser. Mae’r adroddiad yn cynnwys teledu, radio, symudol a’r rhyngrwyd ac yn canolbwyntio’n arbennig ar yr olaf.

Agweddau oedolion a’u defnydd o’r cyfryngau 2018

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd y cyfryngau ymhlith oedolion. Mae’n darparu tystiolaeth fanwl am ddefnydd o gyfryngau ac ar agweddau a dealltwriaeth ymhlith oedolion 16 oed a throsodd. Mae’n canolbwyntio ar yr ymchwil diweddaraf a gynhaliwyd yn hydref 2017 ac yn edrych ar unrhyw newidiadau ers 2016.

Mae’r adroddiad yn adnodd ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae hefyd yn darparu cyd-destun i’r gwaith mae Ofcom yn ei gynnal i hyrwyddo diddordebau defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd rydym yn eu rheoleiddio.

Fe wnaeth Deddf Gyfathrebiadau 2003 osod cyfrifoldeb ar Ofcom i hyrwyddo ac i gynnal ymchwil mewn llythrennedd y cyfryngau. Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu at gyflawni’r ddyletswydd hon.

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau 2018 (PDF, 346.5 KB) - 25 Ebril 2018

Mae’r canfyddiadau ar gyfer yr adroddiad Agweddau Oedolion a’u Defnydd o Gyfryngau sydd wedi eu crynhoi yn y crynodeb gweithredol, yn darparu darlun cyfoethog o ddefnydd y cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth oedolion 16 oed a throsodd a sut mae hyn wedi newid dros amser.

Adnoddau Ychwanegol

Mae’r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Adults' media use and attitudes report 2018 - chart pack (PDF, 2.1 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey data tables (PDF, 8.4 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey data tables (CSV, 562.0 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey subset data tables (PDF, 3.6 MB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - face-to-face survey subset data tables (CSV, 300.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - online survey data tables (PDF, 825.1 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - online survey data tables (CSV, 166.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - questionnaire for face-to-face survey (PDF, 389.9 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - questionnaire for online survey (PDF, 564.4 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - technical report (PDF, 147.3 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - walking boots showcard (PDF, 212.3 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - respondent-level data for face-to-face survey (ZIP, 871.8 KB)

Adults' media use and attitudes report 2018 - respondent-level data for online survey (ZIP, 215.4 KB)

For older reports not listed above, please visit the National Archives