Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

26 Mai 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng,

Rydyn ni wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol o oddeutu 2,000 o bobl yn ystod y tri mis nesaf ac hefyd yn darparu canfyddiadau allweddol o setiau data eraill fel BARB a comScore.

Rydyn ni'n cyhoeddi hwn fel rhan o'n dyletswyddau llythrennedd y cyfryngau a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau .  Mae'r gwaith hwn yn ehangu ein dealltwriaeth ynghylch mynediad, defnydd ac ymgysylltiad beirniadol gyda'r newyddion yn ystod y cyfnod hwn, gan adnabod y gall tueddiadau ddwysau neu newid oherwydd natur yr argyfrwng. Am ddefnydd o'r newyddion ac agweddau cyn Covid-19, darllenwch Arolwg Defnydd o'r Newyddion Ofcom

Oherwydd y pryderon cynyddol ynghylch camwybodaeth yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni hefyd yn cynnig gwybodaaeth ynghylch gwirio ffeithiau ac adnoddau adnabod y gwir a'r gau .

Canlyniadau o wythnos wyth

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r adroddiad canlynol. Yn yr adroddiad hwn, cafodd deg o gyfranogwyr o'n hastudiaeth Cyfryngau ym Mywyd Oedolion eu cyfweld yn defnyddio llwyfan cynadledda fideo yn y cyfnod cyfyngiadau symud cynnar (30 Mawrth-6 Ebrill 2020). Gwnaeth gyfranogwyr drafod sut oedd y cyfyngiadau symud yn eu heffeithio, sut roedd eu hymddygiad cyfryngau yn newid a sut roedden nhw'n cael gwybodaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Er bod y sampl yn fach, roedd cyfranogwyr yn cynrychioli trawsdoriad o unigolion rhwng 20-75 oed ar draws y DU, oedd yn cael eu heffeithio gan y cyfyngiadau symud mewn gwahanol ffyrdd.

Mae'r cyfweliadau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Adults' Media Lives: Covid-19 early lockdown interviews (PDF, 136.8 KB)

Canlyniadau blaenorol

Wythnos chwech

Canlyniadau o wythnos chwech

Prif ganfyddiadau o wythnos chwech o'r arolwg. Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes
(PDF, 286.0 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – data tables
(XLSX, 342.5 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – data 
(CSV, 242.0 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – questions
(PDF, 157.8 KB)

Canlyniadau blaenorol

Wythnos 5

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Results by ethnicity, using a combined dataset from weeks one to four of the survey (PDF, 262.3 KB)

Early effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 189.0 KB)

Wythnos pedwar

Rydyn ni wedi cyhoeddi'r dau ddadansoddiad isod.

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau’r DU fesul Gwlad (tonnau un i bedwar arolwg ar-lein Ofcom wedi'u cyfuno) (PDF, 301.0 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Our latest analysis of TV consumption using BARB data (PDF, 191.6 KB)

Wythnos un i wythnos tri

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau arolwg ar-lein Ofcom ar gyfer wythnos un i dri (PDF, 446.3 KB)

Wythnos un

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau – canlyniadau arolwg ar-lein Ofcom ar gyfer wythnos un

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?