Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

17 Tachwedd 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng,

Ar ddiwedd mis Mawrth gwnaethon ni gomisiynu arolwg ar-lein wythnosol o oddeutu 2,000 o bobl yn wythnosol. Rydyn ni hefyd yn darparu canfyddiadau allweddol o setiau data eraill fel BARB a ComScore.

Rydyn ni'n cyhoeddi hwn fel rhan o'n dyletswyddau llythrennedd y cyfryngau a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau .  Mae'r gwaith hwn yn ehangu ein dealltwriaeth ynghylch mynediad, defnydd ac ymgysylltiad beirniadol gyda'r newyddion yn ystod y cyfnod hwn, gan adnabod y gall tueddiadau ddwysau neu newid oherwydd natur yr argyfwng. Am ddefnydd o'r newyddion ac agweddau cyn Covid-19, darllenwch Arolwg Defnydd o'r Newyddion Ofcom

Oherwydd y pryderon cynyddol ynghylch camwybodaeth yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni hefyd yn cynnig gwybodaeth ynghylch gwefannau ac offer gwirio ffeithiau a'r gwir a'r gau .

Canlyniadau o wythnos 29

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnyddio ac agweddau – canlyniadau o wythnos 33 (PDF, 226.4 KB)

Rydym newydd gyhoeddi'r dadansoddiad a ganlyn hefyd

Effeithiau Covid-19 ar wylio'r teledu (Tachwedd 2020) (PDF, 194.3 KB)

Effeithiau Covid-19 ar ddefnyddio ar-lein (Tachwedd 2020) (PDF, 422.9 KB)

Canlyniadau blaenorol

Wythnos 25

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r dadansoddiadau isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Effects of Covid-19 on TV viewing (October 2020) (PDF, 217.8 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (October 2020) (PDF, 363.4 KB)

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol canlynol sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 341.4 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (September 2020) (PDF, 495.4 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (September 2020) (PDF, 205.4 KB)

Wythnos 20

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddiadol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig:

Effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 362.8 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 250.3 KB)

Wythnos 14

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau isod o waith dadansoddol sydd ar gael yn Saesneg yn unig:

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 284.1 KB)

Effects of COVID-19 on online consumption (PDF, 303.1 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 191.4 KB)

Wythnos 12

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?