Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

07 Gorffennaf 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng,

Ar ddiwedd mis Mawrth gwnaethon ni gomisiynu arolwg ar-lein wythnosol o oddeutu 2,000 o bobl yn wythnosol. Rydyn ni hefyd yn darparu canfyddiadau allweddol o setiau data eraill fel BARB a comScore.

Rydyn ni'n cyhoeddi hwn fel rhan o'n dyletswyddau llythrennedd y cyfryngau a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau .  Mae'r gwaith hwn yn ehangu ein dealltwriaeth ynghylch mynediad, defnydd ac ymgysylltiad beirniadol gyda'r newyddion yn ystod y cyfnod hwn, gan adnabod y gall tueddiadau ddwysau neu newid oherwydd natur yr argyfrwng. Am ddefnydd o'r newyddion ac agweddau cyn Covid-19, darllenwch Arolwg Defnydd o'r Newyddion Ofcom

Oherwydd y pryderon cynyddol ynghylch camwybodaeth yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni hefyd yn cynnig gwybodaaeth ynghylch gwirio ffeithiau ac adnoddau adnabod y gwir a'r gau .

Canlyniadau o wythnos 14

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau isod o waith dadansoddol sydd ar gael yn Saesneg yn unig:

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 284.1 KB)

Effects of COVID-19 on online consumption (PDF, 303.1 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 191.4 KB)

Canlyniadau blaenorol

Wythnos Deuddeg

Wythnos deg

Rydyn ni wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod. Mae'r adroddiad canwybodaeth yn rhoi crynodeb o'r cwestiynau rydym wedi holi ynghylch camwybodaeth sy'n gysylltiedig â Covid-19, i gyfrannu at drafodaethau parhaus am y pwnc. Mae diweddariad hefyd gennym ynghylch effeithiau'r pandemig ar ddefnydd o wasanaethau ar-lein.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 258.9 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 240.8 KB)

Wythnos wyth

Wythnos chwech

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes
(PDF, 286.0 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – data tables
(XLSX, 342.5 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – data 
(CSV, 242.0 KB)

Covid-19 news and information: 12-15 year old children's news consumption and attitudes – questions
(PDF, 157.8 KB)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?