Adnewyddu trwyddedau Channel 3 a Channel 5

01 Mawrth 2024

Pennu telerau ariannol ar gyfer trwyddedau Channel 3 a Channel 5

Bydd y trwyddedau Channel 3 a Channel 5 presennol yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2024. O dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003, mae gan drwyddedeion yr hawl i wneud cais i Ofcom am adnewyddu eu trwyddedau am gyfnod trwydded deng mlynedd arall (rhwng 1 Ionawr 2025 a 31 Rhagfyr 2034). Mae pob un o’r deiliaid trwydded presennol wedi gwneud cais am adnewyddu eu trwyddedau ac rydym wedi penderfynu eu hadnewyddu am ddeng mlynedd arall.

Ar 1 Mawrth 2024 gwnaethom gyhoeddi ein penderfyniad ar delerau ariannol ar gyfer trwyddedau Channel 3 a Channel 5. Mae'r telerau ariannol wedi'u gosod ar gyfer pob trwydded Channel 3 a Channel 5 ar swm cynnig arian parod enwol o £1,000 y flwyddyn gyda PQR o 0%. Mae swm y cynnig arian parod yn codi'n unol â chwyddiant bob blwyddyn.

Rhaid i ni hysbysu'r trwyddedeion am ein penderfyniad ac os ydynt yn derbyn y telerau, rhaid i ni wedyn roi'r trwyddedau newydd cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

Mae gan ymgeiswyr hyd at 22 Mawrth 2024 i dderbyn neu wrthod y telerau ariannol. Byddwn yn diweddaru ein gwefan ar ôl y dyddiad hwn gyda'r canlyniad.