Arferion ar-lein

Why don't more low income consumers buy high quality, lower cost broadband?

Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2024

Ein Gwlad Ar-lein

Cyhoeddwyd: 1 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 1 Mawrth 2024

Llai na hanner y defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn cael rheolaethau cynnwys yn effeithiol

Cyhoeddwyd: 28 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 28 Chwefror 2024

Mae ymchwil newydd gan Ofcom yn taflu goleuni ar brofiadau pobl o reolaethau cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau rhannu fideos.

Terms and conditions and content controls

Cyhoeddwyd: 28 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 28 Chwefror 2024

Ofcom has commissioned a survey to understand experiences of using terms and conditions and content controls.

A model for understanding user journeys in online gaming environments

Cyhoeddwyd: 22 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 22 Chwefror 2024

This Interactive Services Model sets out user journeys, workflows used by platforms, and the trust and safety measures relied upon by different services – all in a gaming environment.

Experiences of using online services

Cyhoeddwyd: 16 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 16 Chwefror 2024

The Online Experiences Tracker is a quantitative tracking survey that examines people's attitudes to, and experiences of using online services.

Sweipiwch i'r dde ar Ddydd San Ffolant: Datgelu'r 10 gwasanaeth cwrdd â chariad mwyaf poblogaidd

Cyhoeddwyd: 14 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 14 Chwefror 2024

Ar Ddydd San Ffolant, mae ein data'n taflu goleuni ar arferion cwrdd â chariad ar-lein y DU.

Profiadau ac agweddau defnyddwyr llwyfannau rhannu fideos

Cyhoeddwyd: 28 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 28 Tachwedd 2023

Mae Ofcom wedi comisiynu ymchwil i ddeall profiadau pobl o ddefnyddio, ac agweddau tuag at, fesurau diogelwch ar lwyfannau rhannu fideos (VSP).

Y tueddiadau pennaf o'n golwg diweddaraf ar fywydau pobl ar-lein

Cyhoeddwyd: 28 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 28 Tachwedd 2023

Mae ein hymchwil Ein Gwlad Ar-lein ddiweddaraf yn bwrw golwg ar sut mae pobl yn y DU yn treulio eu hamser ar-lein. Gwnaethom weld bod plant a'r rhai yn eu harddegau ar flaen y gad o ran dod i ben â thechnoleg sy'n dod i'r amlwg fel deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol, yn ogystal ag amlygu amrywiaeth o dueddiadau eraill. Yma, cymerwn gip ar rai o'r prif ganfyddiadau.

Internet use and attitudes

Cyhoeddwyd: 3 Hydref 2023

Ofcom’s annual Internet Use and Attitudes report is published as part of our media literacy duties.

Yn ôl i'r brig