Darpariaeth a chyflymderau

Phones-Coverage

Diffodd rhwydweithiau symudol 3G y DU: beth mae angen i chi ei wybod

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Mai 2024

Bydd y rhwydweithiau 3G symudol yn cael eu diffodd yn raddol dros y blynyddoedd nesaf. Dyma beth mae hyn yn ei olygu i chi fel cwsmer.

Diffodd 3G a 2G

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Mai 2024

Mae Ofcom wedi nodi'r hyn y mae'n ei ddisgwyl gan ddarparwyr ffonau symudol pan fyddant yn diffodd eu rhwydweithiau 2G a 3G. Bydd y broses ddiffodd yn digwydd dros y deng mlynedd nesaf ac yn cefnogi cyflwyno rhwydweithiau 4G a 5G, sy'n cynnig gwasanaethau cyflymach a mwy dibynadwy i gwsmeriaid.

Data 'mannau digyswllt' 3G: diweddariad ar ddiffodd rhwydweithiau

Cyhoeddwyd: 19 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 24 Mai 2024

Rhestr o godau post lle yr amcangyfrifwn y gallai nifer fach o safleoedd golli mynediad i wasanaeth symudol 3G-yn-unig dibynadwy dan do pan fydd Vodafone yn diffodd ei rwydwaith 3G.

Diffodd rhwydweithiau 2G a 3G: Cyngor i gyflenwyr dyfeisiau’r Rhyngrwyd Pethau (IoT) a thrydydd parti

Cyhoeddwyd: 8 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 24 Mai 2024

Bydd darparwyr rhwydweithiau symudol (MNO) y DU yn diffodd eu rhwydweithiau 3G ac yna’u rhwydweithiau 2G dros y blynyddoedd nesaf. Mae'r dudalen hon yn esbonio sut y gall cyflenwyr dyfeisiau'r Rhyngrwyd Pethau (IoT) a thrydydd parti helpu eu cwsmeriaid yn ystod y cyfnod pontio hwn.

Cysylltu'r Gwledydd 2024: Adroddiad rhyngweithiol

Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2024

Diweddarwyd diwethaf: 14 Mai 2024

Am y profiad gorau, ehangwch i'r sgrîn lawn (cliciwch y botwm yn y gornel isaf ar y dde).

Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau seilwaith

Cyhoeddwyd: 19 Rhagfyr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 24 Ebrill 2024

Adroddiadau blynyddol am fand eang sefydlog, rhwydweithiau symudol a Wi-Fi, teledu digidol, radio digidol a seilwaith y rhyngrwyd.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2024

Cyhoeddwyd: 24 Ebrill 2024

Dyma ddiweddariad dros dro i'n hadroddiad blynyddol Cysylltu’r Gwledydd diwethaf, fu'n seiliedig ar ddata a gasglwyd ym mis Medi 2023. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar argaeledd band eang sefydlog a darpariaeth symudol yn y DU ym mis Ionawr 2024.

Gall 24 miliwn o gartrefi gael band eang gigabit

Cyhoeddwyd: 24 Ebrill 2024

Mae wyth o bob 10 cartref yn y DU (80%) bellach yn gallu cael band eang gigabit-alluog, i fyny o 73% yr un adeg y llynedd, yn ôl data newydd Ofcom a gyhoeddwyd heddiw.

Mobile signal strength measurement data from our spectrum assurance vehicles

Cyhoeddwyd: 7 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 7 Mawrth 2024

We have been compiling the 4G- and 5G-specific signal strength measurement data that our spectrum assurance vehicles capture along roads in England, Scotland and Wales.

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2021

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 6 Mawrth 2024

Mae'r diweddariad hwn yn olrhain cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth gynyddu argaeledd gwasanaethau cyfathrebu, a sut mae rhwydweithiau'r DU yn ymateb i anghenion newidiol pobl a busnesau.

Yn ôl i'r brig