Rhifau ffôn

Phones-Numbers

Download numbering data

Cyhoeddwyd: 13 Mawrth 2024

Diweddarwyd diwethaf: 24 Gorffennaf 2024

We publish data on which UK telephone numbers are available for allocation or are allocated, and lists of codes for use in number porting and other administrative tasks.

ICSTIS complaint regarding failure of Talkline Communications Ltd to comply with ICSTIS Directions

Cyhoeddwyd: 4 Tachwedd 2005

Diweddarwyd diwethaf: 8 Mawrth 2024

Investigation into GW Telecom Limited (“Gateway”) concerning its compliance with its obligations relating to number portability

Cyhoeddwyd: 9 Awst 2023

Diweddarwyd diwethaf: 5 Mawrth 2024

Ofcom’s investigation will examine whether there are reasonable grounds for believing that Gateway has failed to comply with its obligations under GC18.1, GC18.3 and/or GC18.5.

Own-initiative investigation into Barritel’s compliance with GC17 and the National Telephone Numbering Plan

Cyhoeddwyd: 13 Chwefror 2019

Diweddarwyd diwethaf: 22 Chwefror 2024

On 14 September 2017 Ofcom opened an investigation into Barritel Limited’s “0800 Wizard” service and its compliance with General Condition 17 (GC17) and the National Telephone Numbering Plan (the ‘NTNP’).

Own-initiative investigation into Barritec’s compliance with GC17 and the National Telephone Numbering Plan

Cyhoeddwyd: 20 Hydref 2017

Diweddarwyd diwethaf: 22 Chwefror 2024

On 14 September 2017 Ofcom opened an investigation into Barritec Limited’s “Cash for Calls” service and its compliance with General Condition 17 (GC17) and the National Telephone Numbering Plan (the ‘NTNP’).

Ymgynghoriad: Ymgynghoriad pellach ar rannu refeniw

Cyhoeddwyd: 1 Rhagfyr 2023

Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhan o’n hadolygiad parhaus o rifau ffôn (Adolygiad Dyfodol Rhifau).

Canllaw i gostau galwadau

Cyhoeddwyd: 14 Chwefror 2023

Diweddarwyd diwethaf: 8 Awst 2023

Dysgwch faint mae’n ei gostio i ffonio rhifau gwahanol.

Diogelu blychau ffôn hanfodol

Cyhoeddwyd: 8 Awst 2023

Gall blychau ffôn cyhoeddus ddarparu rhwyd ddiogelwch i bobl heb fynediad at linell dir neu ffôn symudol sy'n gweithio. O dan reolau Ofcom, mae miloedd o flychau ffôn hanfodol wedi'u diogelu rhag cael eu dileu.

Enforcement programme into compliance with annual geographic number charges

Cyhoeddwyd: 19 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 25 Gorffennaf 2023

This programme assessed CPs compliance with their requirements to pay Ofcom an annual charge for ‘specified’ geographic numbers.

Dispute relating to TelNG’s compliance with General Condition 17 and the National Telephone Numbering Plan

Cyhoeddwyd: 22 Gorffennaf 2016

Diweddarwyd diwethaf: 24 Gorffennaf 2023

Ofcom has today published its Provisional Conclusions regarding this dispute (please see related item).

Yn ôl i'r brig