Ansawdd gwasanaeth

Phones-service quality

Mobile coverage data availability

Cyhoeddwyd: 18 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 18 Gorffennaf 2024

Communications Market Report 2024: Interactive data

Cyhoeddwyd: 18 Gorffennaf 2024

Data collected from industry by Ofcom, data from Ofcom’s consumer research, and headline figures from selected third parties.

The Communications Market 2024

Cyhoeddwyd: 18 Gorffennaf 2024

Our Communications Market Report (CMR) provides data and commentary on key market developments in the UK communications sector.

Communications Market Report 2024

Cyhoeddwyd: 18 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 18 Gorffennaf 2024

ADR schemes' performance

Cyhoeddwyd: 26 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 16 Gorffennaf 2024

Every quarter we publish key performance results for the two main ADR schemes, CISAS and Communications Ombudsman.

Investigation into BT’s compliance with Contract Information and Contract Summary requirements

Cyhoeddwyd: 9 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 9 Gorffennaf 2024

Non-confidential Confirmation Decision served on British Telecommunications Plc (BT) on 22 May 2024.

Ymchwiliad i ddarpariaeth EE o wybodaeth gontract

Cyhoeddwyd: 23 Ionawr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 9 Gorffennaf 2024

Ymchwiliad i gydymffurfiaeth EE â'i rwymedigaeth i roi gwybodaeth am gontract a chrynodeb o'r contract i gwsmeriaid cyn iddynt ymgymryd â chontract.

Ofcom yn rhoi dirwy o £2.8m i BT am fethu ei gwsmeriaid EE a Plusnet

Cyhoeddwyd: 22 Mai 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £2.8m i BT ar ôl iddo fethu â darparu gwybodaeth gontract glir a syml i fwy na miliwn o gwsmeriaid cyn iddynt ymrwymo i fargen newydd.

Helpu defnyddwyr i gael bargeinion gwell: adolygiad o hysbysiadau diwedd contract ac ymrwymiadau prisio gan ddarparwyr band eang a symudol

Cyhoeddwyd: 14 Rhagfyr 2018

Diweddarwyd diwethaf: 10 Mai 2024

Rhaid i gwmnïau band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu hysbysu eu cwsmeriaid preswyl a busnes ynghylch pryd mae cyfnod sylfaenol eu contract yn dod i ben

Datgelu’r cwynion diweddaraf am ddarparwyr telathrebu a theledu-drwy-dalu

Cyhoeddwyd: 17 Ebrill 2024

Heddiw rydym yn cyhoeddi'r ffigurau diweddaraf ar gyfer y cwynion rydym wedi'u derbyn ynghylch prif ddarparwyr llinell dir, band eang, symudol a theledu-drwy-dalu y DU.

Yn ôl i'r brig