Dosbarthiadau a thaliadau

Post

Datgelu profiadau cwsmeriaid o wahanol gwmnïau parseli

Cyhoeddwyd: 7 Rhagfyr 2023

Diweddarwyd diwethaf: 7 Rhagfyr 2023

Mae Adroddiad Monitro'r Post blynyddol Ofcom yn nodi data a thueddiadau allweddol yn y sector post, gan gynnwys profiadau pobl o anfon a derbyn post.

Competition Investigation regarding parcel delivery and pick-up services

Cyhoeddwyd: 24 Gorffennaf 2023

Diweddarwyd diwethaf: 24 Gorffennaf 2023

Ofcom yn bwriadu cadw’r cap diogelu ar brisiau stampiau ar gyfer llythyrau ail ddosbarth

Cyhoeddwyd: 26 Mehefin 2023

Diweddarwyd diwethaf: 26 Mehefin 2023

Bydd y pris i anfon llythyrau ail ddosbarth yn cael ei sefydlogi ar chwyddiant tan o leiaf 2029 er mwyn i’r gwasanaethau post barhau i fod yn fforddiadwy, o dan gynigion newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom.

Datganiad: Adolygiad o gapiau diogelu Ail Ddosbarth 2024

Cyhoeddwyd: 26 Mehefin 2023

Cynigion Ofcom ar gyfer capiau prisiau manwerthu ar wasanaethau post cyffredinol y Post Brenhinol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau post yn parhau'n fforddiadwy i gwsmeriaid.

Cyngor i’ch helpu gyda’ch gwasanaethau post

Cyhoeddwyd: 30 Mawrth 2023

Cwestiynau cyffredin am y gwasanaeth post yn cynnwys gwybodaeth am sut i gyflwyno cwyn.

Cael post a pharseli yn ystod y coronafeirws

Cyhoeddwyd: 27 Chwefror 2023

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19), mae mwy o bobl yn gweithio ac yn dysgu oddi cartref, ac mae angen i fusnesau newid y ffordd y maent yn gweithredu.

Competition Act investigation regarding business parcel delivery services

Cyhoeddwyd: 10 Mawrth 2020

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Yn ôl i'r brig