Hysbysebu

TV-ads

Consultation: Renewing the co-regulatory arrangements for broadcast, on demand and video-sharing platform advertising

Cyhoeddwyd: 4 Mehefin 2024

Ofcom has proposed to renew the co-regulatory arrangements for the regulation of broadcast advertising, on demand programme service (“ODPS”) advertising, and video-sharing platform (“VSP”) advertising for a period of ten years.

Commercial references in television programming

Cyhoeddwyd: 19 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Medi 2023

Ofcom commissioned 2CV to conduct research into viewers’ attitudes to commercial references in and around TV programmes.

Diweddariad ar ein hadolygiad o reolau hysbysebu

Cyhoeddwyd: 19 Medi 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Medi 2023

Ofcom has decided not to remove the stricter TV advertising rules that apply only to commercially-funded public service broadcasters.

Analysis of BARB data

Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Ebrill 2023

This analysis of BARB data examines total TV viewing, PSB volume and commercial minutage by clock hour, and advertising around news in peak on PSB channels.

A ddylid cymhwyso rheolau hysbysebu yn yr un modd i holl sianeli teledu’r DU?

Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Ebrill 2023

Ofcom is today seeking views on whether to remove some or all of the stricter advertising rules that apply to commercially-funded public service broadcasters.

Viewers' attitudes to advertising changes on PSB channels

Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023

Diweddarwyd diwethaf: 19 Ebrill 2023

Datganiad: Niferoedd hysbysebion teledu a'u hamserlennu ar sianeli gwasanaeth cyhoeddus

Cyhoeddwyd: 19 Ebrill 2023

Mae Ofcom yn ceisio tystiolaeth a gwybodaeth am sut y gallai dileu'r rheolau llymach hyn effeithio ar gynulleidfaoedd, hysbysebwyr a'r broses gystadlu.

Code on the scheduling of television advertising

Cyhoeddwyd: 15 Gorffennaf 2022

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

This Code sets out the rules with which television broadcasters licensed by Ofcom must comply when carrying advertising.

Regulation of e-cigarette advertising, sponsorship and product placement

Cyhoeddwyd: 2 Medi 2016

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

The statements below set out the rules around advertising and sponsorship of e-cigarettes on TV and Radio, as well as product placement of e-cigarettes in television and on demand programmes.

Connected TV advertising market dynamics

Cyhoeddwyd: 29 Ionawr 2021

Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Yn ôl i'r brig