Dewis gwasanaeth a darparwr


Mae gwasanaethau ffôn a band eang yn rhan allweddol o bob busnes. Mae rhyw 83% o fusnesau bach a chanolig (SMEs yn Saesneg) yn cytuno na fyddent yn gallu cyflawni eu nodau hebddynt.

Serch hynny, mae 34% o fusnesau yn credu nad oes ganddynt yr hyder i adnabod y cynnyrch a'r gwasanaethau a allai fod o fudd i'w sefydliadau.

Os ydych chi'n fusnes sy'n newydd, neu'n fusnes aeddfed sy'n chwilio am well bargen, yna mae'n bwysig eich bod yn gwneud y dewis cywir. Dyma wybodaeth sydd wedi'i dylunio i'ch helpu chi.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?