Datganiad: Canllaw arfer da i helpu atal camddefnyddio rhifau a is-ddyrennir ac a aseinir

  • Dechrau: 23 Chwefror 2022
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 20 Ebrill 2022

Datganiad wedi'i gyhoeddi 15 Tachwedd 2022

Mae diogelu defnyddwyr rhag niwed yn flaenoriaeth i Ofcom ac rydym yn pryderu am broblem gynyddol sgamiau a hwylusir gan alwadau a negeseuon testun.

Tacteg gyffredin yw i sgamwyr gysylltu â phobl gan ddefnyddio galwad, gan honni'n aml eu bod o sefydliadau dilys er mwyn twyllo eu dioddefwr i ddarparu manylion personol neu wneud taliad. Mae defnyddio rhif ffôn dilys yn golygu bod y sgam yn edrych yn ddilys.

Mae Ofcom yn gyfrifol am weinyddu rhifau ffôn y DU. Dyrennir rhifau ffôn gan Ofcom i ddarparwyr telathrebu, a all wedyn drosglwyddo'r rhifau i fusnesau neu unigolion eraill. Mae gennym reolau sy'n nodi'r cyfrifoldebau ar y rhai sy'n trosglwyddo ac yn defnyddio rhifau. Fodd bynnag, rydym wedi nodi anghysondebau a bylchau yn yr arferion presennol, yn enwedig yn y gwiriadau y mae darparwyr yn eu gwneud ar gwsmeriaid sy'n gofyn am rifau a'u hymateb pan fyddant yn cael gwybod am y defnydd o'r rhifau hynny ar gyfer sgamiau.

Ym mis Chwefror 2022, bu i ni ymgynghori ar ganllaw arfer da arfaethedig fu'n nodi'r camau rydym yn disgwyl i ddarparwyr eu cymryd i helpu i atal rhifau ffôn dilys rhag cael eu camddefnyddio, gan gynnwys i hwyluso sgamiau. Mae'r datganiad hwn yn nodi ein penderfyniadau mewn perthynasâ'r canllaw arfer da, ac yn cynnwys copi o'r canllaw llawn.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Aloha Telecoms (PDF File, 76.0 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 131.2 KB) Sefydliad
Comms Council UK (PDF File, 254.9 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel (CCP) (PDF File, 694.8 KB) Sefydliad
Galloway, T (PDF File, 110.6 KB) Ymateb