Datganiad: Cynllun Gwaith Ofcom 2022/23

  • Dechrau: 15 Rhagfyr 2021
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 09 Chwefror 2022

Mae gwasanaethau cyfathrebu'n sail i'r ffordd y mae pobl yn byw, yn dysgu ac yn gweithio yn y DU heddiw. O deledu i radio, o delathrebu i'r post, dros y tonnau awyr ac ar-lein - cenhadaeth Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb ar draws y DU, ar adeg o newid digynsail.

Yn sgil ymgynghori, a fu'n cynnwys digwyddiadau rhithwir i gywain adborth, rydyn ni heddiw wedi amlinellu ein blaenoriaethau strategol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae'r Cynllun Gwaith hefyd yn cynnwys ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn nesaf, sy'n esbonio'r gweithgareddau allweddol y byddwn i gyd yn ymgymryd â nhw dros y 12 mis nesaf ar draws ein gwaith i gyd.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig