Ymgynghoriad: Adolygiad o’r Amod Gwasanaethau Cyfradd Premiwm

  • Dechrau: 26 Gorffennaf 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 21 Medi 2018

Mae'r ymgynghoriad hwn yn esbonio cynnig Ofcom i ddiwygio'r Amod Gwasanaethau Cyfradd Premiwm fel ei bod yn berthnasol i holl wasanaethau gwybodaeth, cysylltu a chyfeirio galwadau (ICSS).

Mae ICSS yn fath o wasanaeth cyfradd premiwm. Maent yn wasanaethau sy'n:

  1. darparu cyngor neu wybodaeth i gael gafael mewn gwasanaethau cyhoeddus neu fasnachol; a/neu
  2. cysylltu neu'n cyfeirio defnyddwyr at rifau cyswllt neu llinellau cymorth sydd fel arfer yn costio mwy na galw'n uniongyrchol.

Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o ICSS sy’n defnyddio rhifau ‘087’ a ‘09’ yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Talu dros y Ffôn (PSA). Fodd bynnag, dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi dechrau poeni am y niwed i ddefnyddwyr sy’n deillio o ICSS yn gweithredu ar yr ystod rhifau ‘084’. Nid yw’r rhain yn rhan o gylch gwaith yr Awdurdod ar hyn o bryd.

I fynd i'r afael â hyn, rydyn ni'n cynnig gwneud yr Awdurdod yn gyfrifol am reoleiddio’r holl ICSS - waeth beth fo’u pris neu eu hystod rhifau.

Rydyn ni’n gofyn am sylwadau ar ein canfyddiadau a'n cynigion.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advertising Standards Authority (PDF File, 85.5 KB) Sefydliad
British Telecoms (PDF File, 628.9 KB) Sefydliad
Caller Support Limited (PDF File, 281.6 KB) Sefydliad
Department of Work and Pensions (PDF File, 216.7 KB) Sefydliad
Fair Telecoms Campaign (PDF File, 875.9 KB) Sefydliad