Datganiad ac ymgynghoriad: Newid sy'n fwy cyflym, hawdd a dibynadwy

  • Start: 03 February 2021
  • Status: Closed
  • End: 31 March 2021

Dylai pobl allu newid darparwr telathrebu yn hwylus er mwyn manteisio ar yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael. Mae newid yn fwy hwylus yn galluogi pobl i chwilio o gwmpas yn hyderus i ddod o hyd i'r pris a'r gwasanaeth gorau ar gyfer eu hanghenion.

Gall anawsterau y y broses newid atal pobl rhag newid darparwr. Mae newid yn effeithiol hefyd yn bwysig o ran cefnogi buddsoddiad cystadleuol mewn band eang cyflymach a mwy dibynadwy a rhoi hwb i nifer y bobl sy'n manteisio arno.

Ym mis Chwefror 2021, gwnaethom ymgynghori ar gynigion ar gyfer proses newid newydd i gcwsmeriaid llinell dir a band eang preswyl. Gwnaethom hefyd gynnig rhai newidiadau cyfyngedig i'r wybodaeth y mae'n rhaid i ddarparwyr ffôn symudol ei rhoi i gwsmeriaid preswyl pan fyddant am newid. Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol ar y newidiadau hyn, gan gynnwys ein gofyniad am broses 'Newid Un Cam' newydd sy'n golygu y bydd angen i gwsmeriaid llinell dir a band eang gysylltu dim ond â'u darparwr newydd i newid.

Rydym hefyd yn ymgynghori ar ddiwygiadau arfaethedig i'n Hamodau Cyffredinol er mwyn rhoi'r penderfyniadau hyn ar waith o 3 Ebrill 2023. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 9 Tachwedd 2021.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Cyflwynwch ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 48.7 KB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Age UK (PDF File, 44.0 KB) Sefydliad
ApTap (PDF File, 121.6 KB) Sefydliad
Bartlett, J (PDF File, 45.4 KB) Ymateb
BT (PDF File, 439.5 KB) Sefydliad
BT [response to further consultation] (PDF File, 230.3 KB) Sefydliad