Datganiad: Diweddaru ac egluro hawliau cwsmeriaid i adael eu contract gwasanaethau band eang

  • Start: 11 May 2022
  • Status: Open
  • End: 22 June 2022

Mae gan Ofcom godau ymarfer gwirfoddol ar gyflymder band eang ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes, sy'n rhoi'r hawl iddynt adael eu contract band eang a gwasanaethau wedi'u bwndelu, heb gosb, os bydd eu cyflymder lawrlwytho yn mynd yn is na'r isafswm cyflymder gwarantedig.

Ym mis Mai 2022, bu i ni gyhoeddi ymgynghoriad ar ddiweddaru'r codau hyn fel bod yr hawl i adael sy'n berthnasol i wasanaethau band eang a gwasanaethau wedi'u bwndelu eraill yn cyfateb i Amodau Hawl Cyffredinol diwygiedig (AC diwygiedig) Ofcom.

A ninnau wedi adolygu'r ymatebion i'n hymgynghoriad o fis Mai 2022 a'u cymryd i ystyriaeth, rydym wedi penderfynu diweddaru'r codau, gyda'r diweddariadau hyn yn dod i rym ar 21 Rhagfyr 2022.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Older documents

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 132.3 KB) Sefydliad
Sky (PDF File, 159.4 KB) Sefydliad