Ymgynghoriad: Diweddaru ac egluro hawliau cwsmeriaid i adael eu contract ar gyfer gwasanaethau band eang

  • Dechrau: 11 Mai 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 22 Mehefin 2022

Mae gan Ofcom godau ymarfer gwirfoddol ar gyflymder band eang ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes, sy'n rhoi'r hawl i gwsmeriaid adael eu contract band eang a gwasanaethau wedi'u bwndelu, heb gosb, os bydd eu cyflymder lawrlwytho yn mynd yn is na'r isafswm cyflymder gwarantedig.

Rydym yn ymgynghori ar ddiweddaru'r codau hyn fel bod yr hawl i adael sy'n berthnasol i fand eang a gwasanaethau eraill wedi'u bwndelu'n cyfateb i Amodau Hawl Cyffredinol diwygiedig Ofcom ('AC diwygiedig') a fydd yn cael eu gweithredu o 17 Mehefin 2022.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 49.2 KB).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.