Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ffioedd rheoleiddio ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar-alwad

  • Dechrau: 31 Ionawr 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 29 Mawrth 2017

Mae Ofcom yn rheoleiddio gwasanaethau rhaglenni ar-alwad yn y DU o dan reolau yn Rhan 4A o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003  (“y Ddeddf”). Mae wedi bod yn gyfrifol am hyn ers ysgwyddo’r unig ddyletswyddau rheoleiddio dros gynnwys golygyddol ar wasanaethau rhaglenni ar-alwad gan yr Awdurdod Teledu Ar-alwad ar 1 Ionawr 2016. Ers hynny, ac wrth ystyried bod arian dros ben yr Awdurdod Teledu Ar-alwad a drosglwyddwyd i Ofcom wedi talu am gostau gwasanaethau rhaglenni ar-alwad arfaethedig 2016/17 Ofcom, nid yw Ofcom wedi codi unrhyw ffioedd am gostau cyflawni ei gyfrifoldebau rheoleiddio, ond mae’n bwriadu gwneud hynny ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
AETN UK (PDF File, 381.3 KB) Organisation
Commercial Broadcasters Association (PDF File, 177.7 KB) Organisation
Curzon Home Cinema (PDF File, 93.6 KB) Organisation
Sky UK Ltd (PDF File, 122.4 KB) Organisation
Vevo UK Ltd (PDF File, 152.1 KB) Organisation