24 Mawrth 2020

Ymateb i’r coronafeirws (Covid-19)

Mae hon yn adeg eithriadol i'n gwlad, ac ni fu erioed yn bwysicach cadw cyfathrebiadau’n weithredol ar draws y DU.

Dros y misoedd nesaf bydd sectorau Ofcom yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi teuluoedd, busnesau ac unigolion wrth i ni i gyd addasu'r ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio ac yn cyfathrebu yn sgil y coronafeirws.

See also...