Cyngor i ddefnyddwyr

Cyngor ar gadw'n ddiogel ar-lein a beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n dod ar draws cynnwys niweidiol.

Ofcom yw'r rheoleiddiwr ar gyfer llwyfannau rhannu fideos a sefydlwyd yn y DU. Byddwn yn ychwanegu mwy o gyngor i'r adran hon wrth i ni baratoi ar gyfer ein cyfrifoldebau newydd i reoleiddio ystod ehangach o wasanaethau o dan y drefn diogelwch ar-lein arfaethedig.

Featured content