Cyngor i ddefnyddwyr

Ofcom yw’r rheoleiddiwr ar gyfer diogelwch ar-lein yn y DU. Ein rôl yw sicrhau bod gwasanaethau ar-lein yn cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol i ddiogelu eu defnyddwyr.

Mae’r dyletswyddau hyn yn berthnasol i rai mathau o wefannau ac apiau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, peiriannau chwilio, llwyfannau rhannu fideos, gwasanaethau negeseua, a gwasanaethau penodol gyda chynnwys pornograffig.

Featured content