Rheoli costau llinell dir


Mae cost llinell dir yn cynnwys dwy ran - rhentu’r llinell a chost y galwadau rydych chi’n eu gwneud.

Mae llawer o becynnau'n cynnwys galwadau am ddim ar adegau penodol o'r dydd neu ar benwythnosau. Gallai'r wybodaeth isod eich helpu i ystyried pa ddull sydd orau i chi.