Galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael


Mae’r ffôn yn canu, rydych yn brysio i'w ateb, ond does neb ar y lein.

Mae galwadau mud a galwadau sy’n cael eu gadael yn gallu bod yn niwsans ac yn boen ar y gorau.

Ond i rai pobl - er enghraifft, pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain -mae’r galwadau hyn yn gallu codi ofn arnynt.

Mae’r canllaw hwn yn esbonio rhagor am y galwadau hyn, beth sy’n eu hachosi a beth y gallwch ei wneud amdanynt.

Llwythwch i lawr gopi PDF o'r canllaw hwn (PDF, 104.6 KB)

Llwythwch i lawr fersiwn PDF o'r Canllaw Galwadau Niwsans a Negeseuon (PDF, 781.0 KB)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?