Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ymchwil a data


Mae ein hymchwil yn ein helpu ni a chi i fod yn ymwybodol am ddatblygiadau technoleg newydd a'u heffaith ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio.

Rhagor o wybodaeth am raglen ymchwil a chasglu data Ofcom

Featured content

Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi cyd-destun i waith Ofcom yn amddiffyn hawliau defnyddwyr a'r dinasyddion yn y marchnadoedd rydym yn eu rheoleiddio.

Darllenwch adroddiad cymharu ansawdd gwasanaethau Ofcom

Adroddiad ar sut wnaeth darparwyr band eang, llinellau tir a symudol berfformio yn 2016.

Cyflymderau band eang

Ymchwil ar gyflymderau band eang preswyl sefydlog, perfformiad band eang symudol ac ymchwil cysylltiedig.

Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

Mae'r adroddiad yn amlinellu ymchwil Ofcom i arferion prisio yng ngwasanaethau cyfathrebu preswyl yn y DU.