Ein hymchwil i ymwybyddiaeth o'r cyfryngau


Mae'r dudalen hon yn cynnwys ein prif gyhoeddiadau ymchwil ym maes ymwybyddiaeth o'r cyfryngau. Os na allwch chi ddod o hyd i'r ymchwil sydd ei angen arnoch, chwiliwch ein cyhoeddiadau ymchwil a data.

Mae ein hymchwil yn darparu sylfaen dystiolaeth eang o ddealltwriaeth a defnydd oedolion a phlant o'r cyfryngau. Mae'n sail i'n datblygiad polisi ein hunain, yn ogystal â rhoi manylder ac ystod o dystiolaeth wrthrychol i'r sector ymwybyddiaeth o'r cyfryngau sy'n ddefnyddiol ar gyfer datblygu eu blaenoriaethau strategol eu hunain.

Featured content