Rheolau ar ddefnyddio offer radio


Er mwyn atal ymyriant rhwng defnyddwyr, mae'r defnydd o donnau radio wedi'i reoleiddio gan gyfreithiau cenedlaethol. Mae'r dudalen hon yn esbonio'r rheolau sy'n berthnasol, gan gynnwys defnydd sydd wedi'i eithrio rhag trwydded a dyfeisiau fel offer rhwystro a throswyr.

Rheolau a throseddau eraill

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?