Datganiad: Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig

  • Dechrau: 04 Rhagfyr 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 06 Chwefror 2018

Mae'r ddogfen hon yn nodi penderfyniad Ofcom i ddiwygio ei God ar Gyfeiryddion Rhaglenni Electronig. Mae'r ddogfen hefyd (ymysg pethau eraill) yn nodi’r arferion y mae’n rhaid i ddarparwyr Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig eu dilyn er mwyn darparu’r nodweddion a’r wybodaeth sydd eu hangen i alluogi pobl sydd ag anableddau sy’n effeithio ar eu golwg neu ar eu clyw neu’r ddau, i ddefnyddio Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, rydym wedi penderfynu gosod ymarfer i ddarparwyr Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig ymdrechu’n rhesymol i gyflwyno nodweddion hygyrchedd penodol, pan fo’n ymarferol.

Yn yr un modd â dogfennau eraill Ofcom sydd wedi cael eu cyhoeddi, mae’r ymgynghoriad hwn hefyd ar gael ar wefan Ofcom mewn fersiwn (Fformat Dogfen Gludadwy) sy’n cyd-fynd â’r rhan fwyaf o ddarllenwyr sgrin.

Byddwn yn ystyried pob cais rhesymol ar gyfer cyhoeddi'r datganiad hwn mewn fformatau neu ieithoedd eraill. Os hoffech chi wneud cais, gallwch ffonio ein Tîm Cynghori o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ar 020 7981 3040 neu 0300 123 3333. Os ydych chi’n fyddar neu â nam ar eich lleferydd, gallwch chi ddefnyddio ein rhifau ffôn testun, sef 020 7981 3043 neu 0300 123 2024.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 492.4 KB) Sefydliad
Communication Consumer Panel (PDF File, 79.5 KB) Sefydliad
Dowling, Mr S (PDF File, 172.5 KB) Ymateb
European Guide Dog Federation (PDF File, 378.5 KB) Sefydliad
Farley, Mr J (PDF File, 165.9 KB) Ymateb