Gwybodaeth ar gyfer y diwydiant

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau Ofcom fel y rheoleiddiwr ar gyfer diogelwch ar-lein yn y DU. Rydym yn paratoi ar gyfer ein cyfrifoldebau newydd yn y sector hwn a fydd yn dechrau ar ôl i'r ddeddfwriaeth berthnasol gael ei phasio.

Ar hyn o bryd ni yw'r rheoleiddiwr ar gyfer llwyfannau rhannu fideos (VSPs) a sefydlwyd yn y DU. Ers 1 Tachwedd 2020, rhaid i lwyfannau rhannu fideos sydd wedi'u sefydlu yn y DU gydymffurfio â rheolau newydd ynghylch amddiffyn defnyddwyr rhag fideos niweidiol.