Gwybodaeth ar gyfer diwydiant

Sut mae Ofcom yn rhoi'r Ddeddf Diogelwch Ar-lein ar waith, a beth mae hynny’n ei olygu i chi a’ch busnes.

Ofcom yw’r rheoleiddiwr diogelwch ar-lein o dan y Ddeddf Diogelwch Ar-lein. Mae’r Ddeddf yn gwneud cwmnïau sy’n gweithredu ystod eang o wasanaethau ar-lein poblogaidd yn gyfreithiol gyfrifol am gadw pobl yn y DU, yn enwedig plant, yn ddiogel ar-lein. Mae'n rhaid i wasanaethau wneud hyn trwy asesu a rheoli risgiau diogelwch sy'n deillio o gynnwys ar eu gwefannau a'u hapiau.

Byddwn yn cyhoeddi canllawiau ac adnoddau eraill i'ch helpu deall beth sydd angen i chi ei wneud i ddilyn y rheolau.

Paratowch eich busnes

Dyma'r pethau y gallwch chi eu gwneud nawr i baratoi:

  1. Darllenwch ein canllaw i'r rheolau newydd – mae hwn yn esbonio i bwy mae’r rheolau’n berthnasol, beth maen nhw’n ei olygu, a beth sydd angen i chi ei wneud os ydyn nhw’n berthnasol i chi.
  2. Gwiriwch a yw'r rheolau'n debygol o fod yn berthnasol i chi – mae'n dibynnu ar y gwasanaeth rydych chi'n ei gynnig a'r cynnwys sydd arno.
  3. Darllenwch ein hymgynghoriad a rhannwch eich barn. Rydym wedi nodi sut yr ydym yn bwriadu rheoleiddio niwed anghyfreithlon. Gallwch ddarllen crynodeb o'n cynigion a chrynodeb o bob pennod o'r ymgynghoriad. Mae'r rhain yn rhoi gwybod i chi am bopeth y mae angen i chi ei wybod am y cynigion sy'n effeithio arnoch chi. Daeth ein hymgynghoriad i ben ar 23 Chwefror 2024.
  4. Darllenwch ein dull rheoleiddio ac amserlenni i gael gwybod sut y bydd Ofcom yn rhoi’r Ddeddf ar waith.
  5. Tanysgrifiwch i ddiweddariadau e-bost i gael y newyddion, gwybodaeth a chanllawiau diweddaraf.
  6. Gwyliwch ein cyfres ddiweddar o weminarau am gyflwyniad i'r Ddeddf, ein hymgynghoriad, asesiadau risg a mwy.

Featured content