Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Information for the postal industry


This section includes information for people in the postal services industry, including information on the universal postal service order, UK legislation, and annual letters data.

Featured content

Y Gorchymyn gwasanaeth post cyffredinol

Disgrifiad o’r gwasanaethau y dylid eu darparu yn y DU, yn ein barn ni, fel rhan o'r gwasanaeth post cyffredinol, a’r safonau y mae angen i’r gwasanaethau hynny gydymffurfio â nhw.

Deddfwriaethau’r DU sy’n berthnasol i’r diwydiant post

Mae nifer o Ddeddfau a roddwyd ar waith gan Lywodraeth y DU yn berthnasol i’r diwydiant post.

Diweddariadau monitro blynyddol ar y farchnad bost

Mae trefn fonitro barhaus effeithiol yn un o’r prif ffyrdd o ddiogelu'r fframwaith rheoleiddio roddodd Ofcom ar waith yn y sector post ym mis Mawrth 2012.

Data ar niferoedd a refeniw blynyddol llythyrau

O flwyddyn ariannol 2017-18 rydym yn bwriadu casglu data ar niferoedd a refeniw yn rheolaidd dim ond gan y cwmnïau post hynny y mae disgwyl i niferoedd eu llythyrau pen-i-ben a’u llythyrau mynediad, gyda’i gilydd, fod yn fwy na dwy filiwn eitem y flwyddyn.