Gwybodaeth i'r diwydiant

Mae Ofcom yn rheoleiddio gwasanaethau teledu, radio a fideo ar-alw. Mae ein Cod Darlledu yn cynnwys rheolau y mae'n rhaid i ddarlledwyr teledu a radio eu dilyn. Mae yna reolau arwahân ar gyfer gwasanaethau fideo-ar-alw sy'n cynnwys teledu 'dal-i-fyny', gwasanaethau ffilm ar-lein a llyfrgelloedd cynnwys archif.

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer pobl yn y diwydiannau darlledu a fideo-ar-alw, yn ogystal â'n hymchwil a'n Bwletinau Darlledu ac Ar-alw.

Featured content