Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Featured content

Cwynion am y Rhyngrwyd a Ffonau

Problem gyda’ch ffôn neu gyda’ch band eang? Dysgwch beth i'w wneud nesaf.

Mapiau band eang a symudol Ofcom

Gweld ansawdd y ddarpariaeth band eang sefydlog a symudol yn eich ardal.

Costau galwadau

Dysgwch faint mae’n ei gostio i ffonio rhifau gwahanol.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar alwadau niwsans? Gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cwyno wrth y bobl iawn.

Canllaw i Ddefnyddwyr wrth Grwydro - Holi ac Ateb

Dysgwch sut i osgoi cael bil ffôn enfawr ar eich gwyliau.

Cloi a datgloi ffonau symudol

Am newid darparwr symudol ond am gadw’ch ffôn? Darllenwch ein cyngor.


Gwybodaeth i ddiwydiant

Gwybodaeth i bobl sy’n gweithio yn y diwydiant telegyfathrebiadau

Ymchwil Telegyfathrebiadau

Ymchwil defnyddiol sy’n ymwneud â ffonau, telegyfathrebiadau a'r rhyngrwyd