Prif Weithredwr Ofcom, y Fonesig Melanie Dawes, yn ymateb i adroddiad Dyson

21 Mai 2021

Mae canfyddiadau'r Arglwydd Dyson yn amlwg yn destun pryder mawr ac yn codi cwestiynau pwysig am dryloywder ac atebolrwydd y BBC. Fel rheoleiddiwr annibynnol y BBC, mae Ofcom yn ystyried yr adroddiad, a bydd yn trafod gyda'r BBC pa gamau pellach y gallai fod eu hangen i sicrhau na fydd y sefyllfa hon fyth yn digwydd eto.

Y Fonesig Melanie Dawes, Prif Weithredwr Ofcom