Fideo sy'n dangos cam-drin neu gamfanteisio'n rhywiol ar blant

Pwysig: Mae'n rhaid i chi beidio ag adrodd am fideo sy'n dangos cam-drin neu gamfanteisio'n rhywiol ar blant i Ofcom.

Os ydych chi wedi gweld fideo sy'n dangos cam-drin neu gamfanteisio'n rhywiol ar blant, os nad ydych eisoes wedi'i wneud, dylech adrodd am y fideo hwnnw i'r llwyfan y cafodd ei hygyrchu ohoni. Dylai manylion ar sut i wneud hyn fod ar gael ar ap neu wefan y llwyfan.

Os yw'r fideo'n dangos cam-drin plant yn rhywiol, gallwch hefyd adrodd am hyn yn ddienw ac yn gyfrinachol i Internet Watch Foundation (IWF). Mae IWF yn gweithio gyda llwyfannau ledled y byd i drefnu i gynnwys cam-drin plant yn rhywiol gael ei ddileu.

Os ydych yn pryderu y gallai plentyn fod yn dioddef cam-drin, camfanteisio neu grŵmio rhywiol ar-lein, cysylltwch ag Awdurdod Diogelwch Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CEOP) yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol.

Os yw plentyn mewn perygl y funud yma, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon eraill am ddiogelwch plentyn, gallwch gysylltu â NSPCC.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?