Darlledu anghyfreithlon

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu Ofcom i ddod o hyd i ddarlledwyr anghyfreithlon neu’r rheini sy’n gyfrifol, hoffem glywed gennych chi.

O ran gwrandawyr, llenwch y ffurflen ar-lein ganlynol – Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon - Gwrandawyr.

O ran darlledwyr trwyddedig, darllenwch y rhestr hon i gadarnhau bod yr ymyriant yn eich ardal ddarlledu chi, cyn i chi lenwi ein Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon (Darlledwyr), sydd ar gael ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu Ofcom i ddod o hyd i eiddo sy’n cael ei ddefnyddio gan ddarlledwyr anghyfreithlon neu’r rheini sy’n gyfrifol, hoffem glywed gennych chi. Llenwch ein Ffurflen Rhoi Gwybod am Orsaf Radio Anghyfreithlon, sydd ar gael ar-lein.

Gallwch chi hefyd gysylltu drwy ffonio: 0207 981 3131. Dewiswch rif 2 ar gyfer ymyriant.

Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw neu os oes gennych chi nam ar eich lleferydd, rhif ein ffôn testun yw 020 7981 3043. Cofiwch mai dim ond gydag offer arbennig y bydd y rhifau hyn yn gweithio.

Neu gallwch ysgrifennu aton ni:

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Rhagor o wybodaeth ynghylch Gorfodaeth Sbectrwm

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?