Cadw'ch ffonau clyfar yn ddiogel


Woman looking at smartphone screen

Mae ffonau clyfar yn gweddnewid y ffordd mae miliynau ohonom yn mynd ar-lein bob dydd. 

Rydym yn eu defnyddio i wneud galwadau, anfon negeseuon testun, darllen negeseuon e-bost a rhedeg nifer cynyddol o apiau a rhaglenni.

Ond fe all fod risigiau'n gysylltiedig gyda'r dyfeisiau hyn.

Petai eich ffôn clyfar yn disgyn i'r dwylo anghywir, gallai ddarparu llawer o wybodaeth i rywun.

Os byddwch chi'n lawrlwytho rhaglen dwyllodrus, gallai hacwyr hacio eich ffôn hyd yn oed heb iddo adael eich dwylo chi.

Mae dros hanner oedolion y Deyrnas Unedig yn berchen ar ffonau clyfar erbyn hyn. Os ydych chi'n un ohonyn nhw, dyma rai awgrymiadau i'ch cadw chi a'ch dyfais yn ddiogel.

Mae’r canllaw hwn wedi’i lunio gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Ofcom, y Swyddfa Masnachu Teg a’r Awdurdod Gwasanaethau Talu drwy'r Bil Ffôn yn gweithio gyda’i gilydd.