Canllawiau i Weithredwyr Gwasanaethau Hanfodol o dan y Rheoliadau Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth

05 Chwefror 2021

Mae canllawiau diweddaraf Ofcom ar gyfer Rheoliadau Systemau Rhwydwaith a Gwybodaeth (Diwygio a Darpariaeth Drosiannol etc.) 2020 wedi cael eu cyhoeddi (Canllawiau NIS (PDF, 1.0 MB)) ac yn disgrifio ein barn am sut y gallai Gweithredwr Gwasanaethau Hanfodol (OES) yn y seilwaith digidol fodloni eu rhwymedigaethau o dan y rheoliadau hyn.

Cysylltu â Thîm Cyfarwyddeb NIS Ofcom

Am ymholiadau cyffredinol: nis@ofcom.org.uk

I roi gwybod am rywbeth sydd wedi digwydd: Cwblhewch y Ffurflen Adrodd Digwyddiadau (Ffurflen Adrodd Digwyddiadau) a'i gyrru trwy e-bost i incident@ofcom.org.uk