Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Arweiniad ar radio cymunedol


Popeth sydd angen i chi wybod am radio cymunedol; o bwy sy'#n gallu dal trwydded, i sut mae gwneud cais.

Beth yw gorsafoedd radio cymunedol?

Mae gorsafoedd radio cymunedol fel rheol yn gwasanaethu ardal ddaearyddol fach gyda radiws darpariaeth o hyd at 5km ac sy’n rhedeg ar sail ddi-elw. Maent yn gallu darparu ar gyfer cymunedau cyfan neu feysydd diddordeb gwahanol – megis grŵp ethnig, grŵp oedran neu grŵp diddordeb penodol.

Mae gorsafoedd radio cymunedol yn adlewyrchu cymysgedd amrywiol o ddiwylliannau a diddordebau. Er enghraifft, gallwch chi wrando ar orsafoedd sy'n cynnig cerddoriaeth drefol neu arbrofol, ac mae eraill wedi'u hanelu at bobl iau, cymunedau crefyddol neu'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd.