Problemau’n ymwneud ag ymyriant neu dderbyniad ar y teledu neu’r radio


Mae'r BBC bellach yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn ymwneud ag ymyriant ar wasanaethau teledu a radio domestig.

Mae rhai pethau yn y cartref yn gallu achosi ymyriant, fel thermostat gwres canolog, oergelloedd a rhewgelloedd a rhai switshys pylu golau, fel y rhai ar oleuadau halogen. Mewn rhai amgylchiadau, gall radio ac eitemau trydanol eraill y tu allan i’ch cartref achosi ymyriant hefyd.

Cyn rhoi gwybod i’r BBC am achosion o ymyriant, dylech wneud yn siŵr bod eich system deledu neu radio yn gweithio’n iawn. Mewn rhai achosion, gall cysylltiadau erial gwael achosi ymyriant.

Sut mae rhoi gwybod am broblemau sy'n cael eu hachosi gan ddarlledwyr anghyfreithlon?

Systemau erial cymunedol

Os ydy eich derbyniad teledu’n dod o system erial gymunedol – er enghraifft, rydych chi’n byw mewn bloc o fflatiau – dylech gysylltu â’ch landlord neu gwmni erial i gael help

Perchnogion systemau erial cymunedol

Os ydych chi’n berchen ar system erial gymunedol fel landlord neu ar gyfer eich busnes (er enghraifft, cwmni gwerthu teledu) a bod angen help arnoch chi i ymchwilio i’r hyn sy’n achosi ymyriant, gallwch ofyn am help gan ein peirianwyr arbenigol.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?