Ymyriant i wasanaethau teledu a radio

Yn gyntaf, holwch eich darparwr i weld nad yw’r nam gyda’i wasanaeth. Ar ôl cadarnhau nad yw, cysylltwch â’r BBC.

Mae'r BBC yn gyfrifol am ddelio â chwynion am ymyriant i dderbyniad radio a theledu domestig ac eithrio lle mae'r ffynhonnell yn orsaf sy'n darlledu heb drwydded.

Systemau erial cymunedol

Os yw’ch derbyniad teledu’n dod o system erial gymunedol (er enghraifft, rydych chi’n byw mewn bloc o fflatiau) dylech gysylltu â’ch landlord neu gwmni erial i gael help.

Os ydych chi’n berchen ar system erial gymunedol fel landlord neu ar gyfer eich busnes a bod angen help arnoch chi i ymchwilio i’r hyn sy’n achosi ymyriant, gallwch gysylltu â ni am gyngor a chymorth:

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?