Ceisiadau a gymeradwywyd

10 Medi 2021

Nodir y ceisiadau cymeradwy cyfredol a'r rhai a roddwyd yn ystod y 12 mis diwethaf isod, er nad yw hyn yn gynhwysfawr.

Rhwng 2005 a 2008, cyhoeddwyd hysbysiadau o geisiadau cymeradwy drwy e-bost i danysgrifwyr trwy e-byst Darlledu Ofcom. Rhwng mis Mehefin 2008 a mis Ionawr 2016, rhoddwyd hysbysiadau ar y dudalen hon hefyd. Lle rydym wedi ymgynghori ar gais am gydsyniad, cyhoeddir hwn hefyd ar ein tudalen Ymgynghoriadau a datganiadau.

Previously approved applications can be accessed via the National Archives.