Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Approved applications

16 Hydref 2020

Current approved applications and those granted in the last 12 months are set out below, though this is not exhaustive.

Between 2005 and 2008, notifications of approved applications were issued by e-mail to subscribers to Ofcom’s Broadcast e-mails. From June 2008 to January 2016, notifications were also posted on this page. Where we have consulted on a consent request, this is also published on our Consultations and statements page.

Mae Ofcom wedi cael cais gan y BBC am ganiatâd i ddarlledu darpariaeth fyw egsgliwsif o Rownd Derfynol Cwpan Her Rygbi’r Gynghrair yn 2020 a 2021. Mae Rownd Derfynol 2020 yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 17 Hydref 2020.

Mae Rownd Derfynol Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair wedi’i dynodi’n Ddigwyddiad Rhestredig Grŵp A. Yn unol ag adran 101 o Ddeddf Darlledu 1996, rhaid cael caniatâd Ofcom er mwyn dangos y digwyddiadau Grŵp A yn fyw ac egsgliwsif.

Eglurodd y BBC, o ganlyniad i’r Coronafeirws, fod eu cais am gydsyniad wedi cael ei ohirio. Felly, cafodd y cais am gydsyniad ei gyflwyno’n rhy hwyr i Ofcom ymgynghori’n gyhoeddus ar y cais cyn Rownd Derfynol 2020. Ac ystyried yr amgylchiadau penodol, mae Ofcom wedi penderfynu rhoi caniatâd i’r BBC ddarlledu Rownd Derfynol 2020 yn fyw ac egsgliwsif. Nodir y rhesymau dros hyn isod.

Mae Ofcom nawr yn ymgynghori’n gyhoeddus ar roi caniatâd i’r BBC ddarlledu Rownd Derfynol 2021 yn fyw ac egsgliwsif. Mae Ofcom yn bwriadu rhoi’r caniatâd hwn dros dro, yn amodol ar unrhyw sylwadau a ddaw i law gan bartïon sydd â diddordeb.

Previously approved applications can be accessed via the National Archives.