Mae’n hawdd gadael rhwydwaith symudol erbyn hyn – gyda neges i newid syml


Os ydych chi wedi cael digon o’ch rhwydwaith symudol, nawr gallwch chi orffen y berthynas gyda neges destun. Gallech chi gael gwell gwasanaeth ac efallai arbed arian hefyd.

Rydyn ni wedi eu gwneud hi’n haws i chi adael eich cwmni symudol presennol. Mae rheolau Ofcom yn golygu gallwch newid rhwydwaith symudol drwy anfon neges destun syml, rhad ac am ddim i’ch darparwr presennol.

Mae’r broses ‘neges i newid’ yn rhoi mwy o reolaeth i chi ynghylch faint o gysylltiad sy’n rhaid i chi gael gyda’ch darparwr cyfredol.

Sut i newid ac i gadw'ch rhif symudol

Os ydych chi eisiau newid a chadw’ch rhif ffôn presennol, anfonwch neges destun yn dweud ‘PAC’ i 65075 i ddechrau’r broses.

(Mae'r fideo hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

Bydd eich darparwr yn ateb eich neges destun o fewn munud. Byddan nhw’n anfon eich cod newid neu ‘PAC’ atoch chi a fydd yn ddilys am 30 diwrnod. Rhaid i ateb y darparwr hefyd gynnwys gwybodaeth bwysig -fel unrhyw ffioedd sy’n daladwy os ydych yn gadael eich cytundeb yn gynnar; neu eich balans credyd os ydych yn gwsmer talu-wrth-ddefnyddio.

Yna rydych chi’n rhoi’r PAC i’ch darparwr newydd ac mae’n rhaid iddyn nhw drefnu bod y newid yn digwydd o fewn un diwrnod gwaith.

Mae’r broses wedi cael ei chynllunio i fod yn gyflym ac yn hawdd, felly gallwch ofyn am eich cod PAC wrth chwilio am fargen newydd - er enghraifft, tra byddwch chi ar y ffôn gyda darparwr newydd, neu mewn siop.Anfonwch neges destun ‘PAC’ i 65075 a chewch chi’ch cod newid, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bwysig (e.e. dim ffioedd terfynu cynnar). Gall eich darparwr newydd ddefnyddio’r cod hwn i newid eich gwasanaeth.

Os hoffech chi gadw eich ffôn symudol presennol, efallai bydd angen i chi wirio os yw’n rhan o (neu wedi ei ‘gloi’) i’ch rhwydwaith presennol. Cewch ragor o wybodaeth yn ein canllaw cloi a datgloi ffonau symudol

Sut i newid a chael rhif ffôn newydd 

I newid ac i gael rhif newydd, anfonwch y neges ‘STAC 'i 75075 i ofyn am ‘god awdurdodi terfynu gwasanaeth’. Mae gweddill y broses yr un fath â'r uchod. Mae hyn yn cael gwared o’r drafferth o orfod siarad gyda’ch darparwr presennol os ydych chi’n dymuno gadael.

Sut i wirio statws eich cytundeb

Os ydych chi dal mewn cyfnod contract gyda’ch darparwr, efallai bydd angen i chi dalu ffioedd terfynu’n gynnar. Os nad ydych chi’n siŵr, gallwch anfon y neges ‘INFO’ i 85075 i gael yr wybodaeth heb ofyn am god newid.

Gallwch chi hefyd ofyn am eich PAC drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein drwy wefan eich darparwr. Pan rydych yn gwneud hyn, mae’n rhaid i’ch darparwr anfon eich PAC i chi o fewn munud, yn union fel petai chi wedi gofyn amdano drwy neges destun.

Bydd angen i gwsmeriaid sydd â mwy nag un rhif wedi'i gysylltu i'w cyfrif -er enghraifft y rhai hynny sydd â phecynnau symudol teuluol, ofyn am eu PAC ar-lein.

Osgoi ffioedd dwbl wrth newid

Weithiau, gall newid olygu eich bod yn talu am eich darparwyr hen a newydd ar yr un pryd.

Mae Ofcom wedi gwahardd darparwyr symudol rhag godi ffioedd am gyfnodau rhybudd sy’n rhedeg ar ôl y dyddiad newid.

Mae angen i chi roi eich rhif PAC neu STAC i’ch darparwr newydd, fel bod eich cwmnïau symudol hen a newydd yn gallu sicrhau nad oes yna daliad dwbl.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?