Rhywbeth yr wyf wedi'i weld ar lwyfan rhannu fideos

Er mai Ofcom yw rheoleiddiwr llwyfannau rhannu fideos o 1 Tachwedd 2020, rydym ar hyn o bryd yng nghyfnod gweithredu'r gyfundrefn hyd nes y cyhoeddir ein harweiniad ffurfiol yn ddiweddarach eleni.

Yn ystod y cyfnod gweithredu hwn, byddwn yn ymgysylltu'n rheolaidd â llwyfannau rhannu fideos a'r diwydiant ehangach, rheoleiddwyr eraill, a grwpiau defnyddwyr ac elusennau. Byddwn hefyd yn cynnal ymchwil barhaus ar brofiadau defnyddwyr.

Yn ddiweddarach eleni byddwch yn dechrau derbyn cwynion gan y cyhoedd am lwyfannau rhannu fideos sydd o fewn cwmpas ein rheoleiddio. Ein rôl yw sicrhau bod darparwyr wedi rhoi mesurau priodol ar waith i ddiogelu defnyddwyr. Bydd cwynion gan y cyhoedd yn helpu adnabod materion posib o ran cydymffurfio ond nid ydym yn datrys cwynion unigol.

Dylech bob amser gwyno'n uniongyrchol i'r llwyfan rhannu fideos dan sylw os oes gennych bryderon am gynnwys niweidiol ar y llwyfan.

Mwy o wybodaeth am sut rydym yn rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?