Tanysgrifio i dderbyn diweddariadau ebost


Rydyn ni'n anfon diweddariadau dros e-bost yn Gymraeg a Saesneg i roi gwybod i ddefnyddwyr a'r diwydiant am gyhoeddiadau diweddaraf Ofcom.

Dewiswch pa bwnc yr hoffech chi gael y newyddion diweddaraf yn ei gylch, neu un yr hoffech chi roi'r gorau i gael negeseuon amdano:

Ynghylch y rhestrau ebost

Drwy ymuno â'n rhestr e-bost rydych chi'n rhoi eich caniatâd i'n darparwr trydydd parti ddefnyddio cwcis olrhain agor. Mae'n storio data, gan gynnwys data personol, y tu allan i'r DU/UE ac yn defnyddio cwcis i fonitro pryd rydych chi'n agor negeseuon e-bost. Bydd gwybod pa ddiweddariadau rydych chi'n eu darllen, a pha bryd rydych chi'n eu darllen, yn ein helpu ni i wella ein gwasanaeth.