Featured content

Beth ydy Ofcom?

Ofcom sy'n rheoleiddio cyfathrebiadau'r DU. Darganfyddwch ragor am yr hyn a wnawn.

Strwythur rheoli Ofcom

Dod i adnabod y Bwrdd a rhagor o wybodaeth am ein sefydliad a sut caiff ei redeg.

Canolfan y Cyfryngau a Dadansoddi

Datganiadau i'r wasg, areithiau, papurau briffio dadansoddwyr a manylion cyswllt ar gyfer ein tîm cyfryngau.

Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Darllenwch Adroddiad Blynyddol Ofcom ar gyfer 2016-17, sy'n disgrifio ein gwaith ac sy'n cynnwys manylion cyfrifon ariannol Ofcom.

Gwneud cais rhyddid gwybodaeth

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth, pryd fydd Ofcom yn gallu ymateb i'ch cais a manylion unrhyw gostau perthnasol.

Cysylltu ag Ofcom

Ein manylion cyswllt.