Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

To use any radio transmitting device in the UK, it will need to either be licensed, or have a specific licence exemption.

Information about applying for licences in the various sectors is available below.

Oedi gyda cheisiadau ac ymatebion

Oherwydd pwysau gwaith sylweddol, bydd yna oedi wrth brosesu ceisiadau ac ymateb i ymholiadau. Fodd bynnag, rydym yn anelu at gwblhau ceisiadau o fewn ein hamseroedd gweithredu a gyhoeddwyd yn Adran 4 Rheoliadau Telegraffiaeth Di-wifr (Gweithdrefnau Trwyddedau) 2010.

Os oes gennych ymholiad sy'n ymwneud â thrwyddedau Amatur, Llongau neu Radio Busnes, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein porth trwyddedau ar-lein, lle gallwch chi ddiweddaru eich manylion neu wneud cais am drwydded newydd yn gyflym ac yn effeithiol.