Trwyddedau radiogyfathrebiadau

I ddefnyddio unrhyw ddyfais trawsyrru radio yn y DU, bydd angen iddo naill ai fod yn drwyddedig, neu gael eithriad trwydded penodol.

Mae gwybodaeth am wneud cais am drwyddedau yn y gwahanol sectorau ar gael isod. (Saesneg yn unig)