Diweddariad 26 Chwefror 2021 – Amrywiad EMF i drwyddedau

Mae Ofcom wedi cyhoeddi Hysbysiad Cyffredinol ac wedi hysbysu trwyddedeion eraill o'n cynigion i amrywio ystod eang o drwyddedau i'w gwneud yn ofynnol i drwyddedeion gydymffurfio â therfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP a chadw cofnodion i ddangos sut maent yn cydymffurfio. Mae'r broses amrywio trwydded hon bellach ar waith, ac rydym yn awr mewn cyfnod pontio. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar feysydd electromagnetig.

Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd Ofcom yn dal i dderbyn ceisiadau newydd a bydd yn dal i roi trwyddedau. Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am drwydded (neu barhau â chais am drwydded) yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cymryd hyn fel cydsyniad gennych i'r newidiadau hyn yn y dyfodol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Trwyddedau radiogyfathrebiadau

To use any radio transmitting device in the UK, it will need to either be licensed, or have a specific licence exemption.

Information about applying for licences in the various sectors is available below.

Update 19 March 2020 – possible delays due to Covid-19

Please be advised delays may be experienced if you have submitted a Licence application or payment to the Spectrum Licensing Team through the post. This is due to our Licensing team now working remotely to help reduce the impact of the COVID-19 virus.

We are still working hard to maintain our standard service levels for all applications and enquiries submitted via email to Spectrum.Licensing@ofcom.org.uk. In addition, if you are an Amateur, Ships or Business Radio Light Licence customer you can still apply directly online using our Online Community Portal.

During these unprecedented times we recommend licence payments are made promptly via our Online Payment Portal or by sending a Bank Transfer (BACs payment) to the details provided on your invoice. We would request that you refrain from sending your payment via cheque during this time to help us avoid unnecessary licence revocations.

In addition, and to avoid delays we also recommend you update you contact preferences to email, rather than post. You can do this by contacting the Spectrum Licensing team via the above email address or online if you are a registered customer.

We would like to thank you for your cooperation and patience in advance.